Агропромисловий комплекс Киево-Святошинського району

У районі здійснюють виробничу діяльність 22 сільськогосподарських підприємств та 130 фермерських господарств. Основна спеціалізація сільськогосподарських підприємств району це вирощування плодоовочевої продукції, виробництво молока і м'яса.

Сільськогосподарські підприємства включають:

 • державних підприємств – 5 одиниць;
 • підсобних господарств – 3 одиниць;
 • сільськогосподарських товариств – 5 одиниць;
 • товариств з обмеженою відповідальністю – 4 одиниць;
 • приватних підприємств – 4 одиниць;
 • акціонерних господарств – 6 одиниць;
 • сільськогосподарських кооперативів – 1 одиниць.

Обсяг реалізації продукції с/г підприємствами всіх форм власності як рослинництва так і тваринництва за підсумками І півріччя 2011 року становить 45 млн. 038 тис. грн., що складає 95,2 % до відповідного показника 2010 року.

Станом на 01.07.2011 року отримано валової продукції по сільськогосподарських підприємствах і фермерах в сумі близько 55 222 тис. грн. Сума прибутку складає близько 2,3 млн. грн., що на 0,1 млн. грн. більше проти 6-ти місяців 2010 року. Рівень рентабельності складає 11,5 %, проти 10,2 % у відповідному періоді 2010 року.

Досягли позитивного результату за 6 місяців 2011 року такі підприємства:

 • НДВ АК «Пуща-Водиця» - Реалізовано сільськогосподарської продукції на 18 263 тис. грн. (включаючи гриби, овочі закритого ґрунту, молоко і м'ясо).
 • ПСП «Шевченківське» - Реалізовано сільськогосподарської продукції на 3 100 тис. грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти).
 • ПСП «Жито» - Реалізовано сільськогосподарської продукції на 944 тис. грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти).
 • ДГ «Чабани» - Реалізовано сільськогосподарської продукції на 1 710,0 тис. грн. (включаючи реалізацію елітного насіння).

Середня врожайність по району становить 24,4 ц/га.

Управління агропромисловий комплекс

Управління здійснює керівництво діяльністю відділу у межах управління, в межах делегованих йому керівником управління повноважень. Проводить роботу по виконанню запланованих господарствами обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Складає районні баланси продовольчих ресурсів, організовує виробництво сільськогосподарської продукції та сировини. Реалізовує державну політику з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, раціонального використання природних ресурсів. Подає Головному управлінню агропромислового розвитку пропозиції щодо розробки економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу підприємств, установ і організацій галузей, обсягів реалізації їх продукції за межами України. Організовує наради-семінари та навчальні програми з питань ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Сприяє забезпеченню ефективного використання господарствами і окремими власниками меліорованих земель, утриманню внутрішньогосподарської меліоративної мережі, гідромеханічних споруд, що перебувають на балансі господарств і окремих власників.

Надає всебічну допомогу господарствам району :

 • в забезпеченні їх необхідним насінням, посадковим матеріалом, отрутохімікатами, мінеральними добривами та іншими матеріалами ;
 • в запровадженні нових технологій виробництва с/г культур ;
 • організації впровадження у виробництво нових сортів та гібридів с/г культур ;
 • проведенні навчання із спеціалістами господарств.

Здійснюючи організацію кадрової роботи та бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, забезпечує :

 • повний облік поступаючих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.
 • достовірний облік витрат і виконання кошторису.
 • правильне обчислення і своєчасне перерахування платежів в бюджет, внесків на державне соціальне страхування.
 • надання допомоги у веденні кадрової роботи, бухгалтерського обліку і фінансової звітності по підприємствам, установам і організаціям суб'єктів господарювання усіх форм власності агропромислового виробництва.
 • складання достовірної бухгалтерської та статистичної звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установлені строки відповідним органам.
 • розробку документів по руху матеріалів, дорожніх листів, авансових звітів і складання балансу по апарату управління меморіальних журналів-ордерів.
 • розгляд заяв і листів по питаннях обліку і фінансування, збереження державної власності, підготовка пропозицій, проектів, наказів і заходів на них.

Подає в межах своєї компетенції керівнику управління пропозиції про призначення та звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, керуючись чинним законодавством.

У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. В межах своєї компетенції здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями агропромислового виробництва, що належить до сфери управління районної державної адміністрації.

Аналіз, облік і контроль сільськогосподарських підприємств району, поточне і перспективне планування сільськогосподарського виробництва господарств району.

Разом з галузевими спеціалістами управління приймає від господарств району і розробляє у відповідний термін основні показники, виробничо-фінансові плани, плани на перспективу, матеріали по реформуванню сільськогосподарських підприємств. Складає районні баланси продовольчих ресурсів, організовує виробництво сільськогосподарської продукції та сировини, формує державні ресурси зерна, м'яса, молока, плодоовочевої та іншої продукції. Надає підтримку усім категоріям реформованих та новостворених на засадах приватної власності на майно та землю сільськогосподарським підприємствам, в тому числі особистим підсобним господарствам, шляхом реалізації на конкурсних засадах регіональних, галузевих та інших програм і проектів, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів та інших джерел.

Надає методичну допомогу з питань створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок у сільському господарстві, розвитку ринкової інфраструктури.

Стимулює ініціативу сільськогосподарських підприємств у залученні інвестицій шляхом надання консультативної допомоги у підготовці інвестиційних проектів, допомагає підприємствам у пошуку потенційних інвесторів.

Здійснює моніторинг аграрної реформи в межах своїх повноважень, аналізує їх соціально-економічні наслідки та готує пропозиції щодо вдосконалення регіональної політики в аграрному секторі.

Забезпечує подання Головному управлінню агропромислового розвитку прогнози економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств, незалежно від форм власності та підпорядкування, особистих підсобних господарств; аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції щодо прибутковості розвитку сільськогосподарських підприємств, бере участь у розробці, забезпеченні виконання прогнозів економічного і соціального розвитку району.

Надає допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з економічних питань та питань реформування аграрного сектору.

Здійснює економічний аналіз виробничо-фінансової діяльності господарств.

Бере участь у прийманні і розробці річних і квартальних звітів господарств.

Здійснює облік і контроль за виконанням планових завдань по господарствах, а також результатів їх господарської діяльності.

Здійснює періодичну необхідну звітність у вищестоящу організацію.

Організовує і проводить необхідну роботу по веденню економічних паспортів сільськогосподарськими підприємствами району та по веденню матеріалів по реформуванню c/г підприємств району. Готує довідки, розрахунки, інформації виробничо-фінансової діяльності господарств і району в цілому.

Виконує інші види розрахунків, інформацій, завдань за дорученням керівництва управління.

Постійно підвищує свою ділову кваліфікацію і рівень економічних знань.

Опрацьовує для подальшого затвердження керівником управління цілісну ефективну систему управління охорони праці і служби механізації, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного спеціаліста. Здійснює оперативне методичне керівництво роботою інженерної служби. Забезпечує реалізацію державної політики з охорони праці, інженерної служби, пожежної безпеки руху на підприємствах і організаціях, що належить до сфери агропромислового виробництва.

Сприяє організації безпечного ведення агропромислового виробництва, в тому числі на екологічно забруднених територіях і виробництва продуктів харчування, якість яких відповідає встановленим нормам, організовує проведення контролю за вмістом радіоактивних та інших шкідливих речовин у сільськогосподарській продукції. Організовує розробку та освоєння високо конкурентних систем ведення землеробства і тваринництва із застосування енергозберігаючих технологій. Веде облік тракторів, комбайнів, а також іншої сільськогосподарської техніки, яка знаходиться в районі. Постійно контролює стан охорони праці в сільськогосподарських підприємствах і готовність тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки. Веде облік травматизму в господарствах і надходження пально-мастильних матеріалів. Постійно доповідає начальнику управління. Організовує і проводить підвищення кваліфікації та перевірку знань господарств з питань охорони праці.

Організовує наради – семінари та навчальні програми з питань ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Розробляє Положення, Інструкції, нормативні акти з питань охорони праці і механізації, що діють в межах району.

Надає допомогу підприємствам у вирішенні питань:

 • по забезпеченню працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з питань охорони праці і механізації ;
 • використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в системі охорони праці і механізації.

Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці і механізації. Контролює дотримання чинного законодавства міжгалузевих і галузевих нормативних актів, виконання наказів і розпоряджень Міністерства, обласного та районного управлінь з питань охорони праці та механізації, виконання працівниками посадових інструкцій прав і обов'язків з питань охорони праці та механізації.