ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації

Київської області

10 липня 2019 року № 24

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної
служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу з питань захисту прав дітей та сім’ї служби у справах дітей та сім’ї Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

м. Київ, проспект Перемоги, 126, каб. № 49

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-     забезпечує у межах своїх повноважень захист  конституційних прав і законних інтересів дітей та сімей;

-     поліпшує становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

-      протидія торгівлі людьми;

-   попередження насильства в сім’ї;

-    забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок;

-   розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

-   забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

-    розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

-    здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

-   здійснює координацію діяльності і контролю за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон; 

-     забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;

-  здійснює інші функції. Які випливають з покладених на відділ завдань, відповідно до законодавства.

                                                    

Умови оплати праці

 

посадовий оклад згідно зі штатним розписом
3810 грн., інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

 безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-       копія паспорта громадянина України;

-        письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-         письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені

-          частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-          копії документів про освіту;

-          оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-           заповнена особова картка встановленого зразка;

-           декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймаються до 17.00 год. 05.08.2019

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумних пристосуванням за формою згідно з додатком 3
до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби


Місце, час та дата

 

проведення перевірки

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування


м. Київ, пр-т. Перемоги, 126,

10.00 год., 08.08.2019

                                                        


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

      

Лук’янчук Олександр Сергійович, (044) 454-47-15

(044) 454-47-24, vidorg@ks-rda.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища,
не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 

2.

Досвід роботи

не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною

мовою

не вимагається

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 

-                     уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

 

2.

 

 

Ділові якості

 

-         відповідальність, ініціативність,  стійкість до стресу, неупередженість та об’єктивність

 

3.

Особисті якості

-                     уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

                        

Професійні знання

Вимоги

Компоненти  вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

-                     Конституції України;

-                     Закону України «Про державну службу»;

-                     Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

-                     «Про місцеві державні адміністрації»;

-                   «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

-                   «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

-                   «Про протидію торгівлі людьми»;

-                   «Про охорону дитинства»;

-                   «Про освіту».

 

 

 

 

 

Начальник відділу персоналу та

організаційної роботи адміністрації               О.С. Лук’янчук