УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та будівництва

Києво-Святошинської районної державної  адміністрації

Київської області (на період соціальної відпустки по догляду

за дитиною основного працівника)

м. Київ, проспект Перемоги, 126, каб. № 49


Загальні умови

Посадові обов’язки

-    за дорученням начальника відділу бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

-    за дорученням начальника відділу готує проекти розпоряджень голови районної державної  адміністрації

у сфері житлово-комунального господарства;

-     координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами, які забезпечують надання цих послуг, незалежно від форм власності;

-     здійснює, в межах своєї компетенції, контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

-     вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними

та регіональними нормативами;

-     контролює виконання програм

щодо сталого забезпечення

Києво-Святошинського району

Київської області питною водою;

-      контролює виконання робіт з підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

-      сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під проектування, будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів житлово-комунального господарства, бере участь у розробці проектів благоустрою населених пунктів;

-      за дорученням начальника відділу здійснює, відповідно до вимог чинного законодавства, контроль за організацією якісного обслуговування населення району підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

-       за дорученням начальника відділу готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ,  організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

-      веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями із визначених питань, організовує комп’ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу;

-     за дорученням начальника відділу бере участь у семінарах, інших      заняттях з питань житлово-комунального господарства та будівництва;

-       виконує інші доручення начальника відділу з питань, що належать до повноважень  відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Умови оплати праці

-      посадовий оклад згідно зі штатним розписом 4100 грн, інші надбавки, доплати та премії визначаються  

Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

-        на період соціальної відпустки

по догляду за дитиною основного працівника.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-         копія паспорта громадянина України;

-         письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-         копії документів про освіту;

-         оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-         заповнена особова картка встановленого зразка;

-         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймаються до 17.00 год.        05.06.2018

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

09.00 год.,  07.06.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна, 044-299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

 

     

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти - молодший бакалавр або бакалавр (у разі коли

особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до пункту 4 частини другої розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про

вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до  компетентності  

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Ведення діловодства

- знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій.

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

- відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність.

3.

Аналітичне мислення

 

- уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми.

4.

Комп’ютерна грамотність

- уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення.

5.

Уміння працювати в команді

- уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння

і підтримки на шляху реалізації цілей організації


Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного

службовця відповідно до посадової

інструкції (положення про структурний підрозділ)

- основи реалізації та здійснення державної політики у сфері

житлово-комунального господарства

та будівництва

 


    Управління соціального захисту населення

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

запрошує в свою команду! 

В управління відкрита вакантна посада державної служби:


1.   Державний соціальний інспектор відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог.

Вимоги до кандидатів:

-       Вища освіті за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра або магістра;

-       Володіння комп’ютером;

-       Вільне володіння державною мовою.

Детальна інформація про умови проведення конкурсу на веб-сайті Національного агентства з питань державної служби та за телефонами

(044) 450-56-15, (044) 424-10-95.

Документи приймаються до 16:30 год. 14 червня 2018 року.


УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної службикатегорії «В» - державного соціального інспектора відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації