Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про підсумки розгляду звернень громадян,

що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області за дев’ять місяців 2019 року та проведену роботу

щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»


Впродовж дев’яти місяців поточного року на адресу районної державної адміністрації надійшло 6592 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержані на особистому прийомі у голови адміністрації, - 4264, електронних звернень - 290, через Урядову гарячу лінію – 1891, з органів вищого рівня - 147.

Всього за цей період керівництвом адміністрації було поставлено на контроль 6501 звернення, з них задоволено 4118 або 63,4%.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 68,0% (4485) складають заяви та клопотання, 32,0% (2107) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 1636 або 33,1%.

За цей період на особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 114 звернень громадян, що на 13 або 10,3% менше ніж за дев’ять місяців минулого року.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі у голови адміністрації порушували питання соціального захисту, питання будівництва дошкільних та шкільних закладів, інші питання освіти (підвезення дітей до школи та їх харчування у школах), комунального господарства (розширення та будівництво доріг для сполучення з м. Київ).

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 130 відвідувачів, це на 18,8% менше порівняно з минулорічним показником.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 147 звернень, що на 330 або 69,2% менше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року. Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме до Адміністрації Президента України надійшло 19 звернень проти 62 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 29 та 165, Верховної Ради України - 8 (такаж кількість була в минулому році), народних депутатів України –10 та 25, Київської облдержадміністрації – 81 та 203 відповідно.

Слід зазначити, що з усіх населених пунктів району зменшилася кількість звернень громадян на адресу органів вищого рівня, крім с. Горенка (збільшилося в 1,3 рази).

Мешканці сіл Віта Поштова, Гореничі, Забір’я, Княжичі, Лісники, Личанка, Малютянка, Мироцьке, Музичі, Петрушки та Ходосівка жодного разу не зверталися до органів вищого рівня (це без врахування звернень до Урядового контактного Центру).

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці с. Софіївська Борщагівка та іногородні громадяни (по 28), що становить 19,0% від їх кількості, м. Боярка (21) або 14,2%, с. Крюківщина (14) або 9,6%.

З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 1891 звернення, а за дев’ять місяців 2018 року - 1395). Таким чином кількість звернень на Урядову гарячу лінію збільшилася на 496 або 35,6%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

- соціального захисту – 1039 або 55,0% від їх кількості, з них 782 стосувалися призначення житлової субсидії;

- комунального та шляхового господарства – 362 або 19,2% (більшість питань стосувалася водопостачання та будівництва або розширення доріг);

-         дотримання законності та охорони правопорядку – 216 (11,4%);

-         охорони здоров’я – 134 (7,1%).

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Боярка (304), с. Софіївська Борщагівка (301), м. Вишневе (294), Петропавлівська Борщагівка (121), смт Чабани (92).

У розрізі населених пунктів району найбільше звернень на Урядову гарячу лінію надійшло від мешканців с. Софіївська Борщагівка - 3,4% від їх кількості населення, по 1,4% становили від мешканців сіл Петропавлівська Борщагівка та Святопетрівське, с. Крюківщина (1,3%), смт Чабани (1,0%).

За звітний період збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Білогородка, Гореничі, Дмитрівка, Крюківщина, Личанка та Хотів.

Аналіз показує, що їх кількість суттєво зросла майже з усіх населених пунктів району, але найбільше з с. Петрушки – на 244,4%, с. Гатне – на 106,8%, с. Горенка – на 106,1%, Княжичі – на 81,9% та с. Лісники – на 62,5%.

У розрізі населених пунктів району найбільше звернень за цей час надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Софіївська Борщагівка (8,1% від їх кількості населення), с. Святопетрівське (4,7%), с. Петропавлівська Борщагівка (4,6%), м. Боярка (4,5%), с. Петрушки (3,9%).

Аналіз показує, що кількість колективних звернень зменшилася на 86 або 24,5%. За звітний період їх надійшло 265 проти 351 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 4,1%.

Порівняно з минулорічним показником їх кількість зменшилася майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Гатне, Гореничі, Горенка, Личанка, Мироцьке, Михайлівка Рубежівка, Петропавлівська Борщагівка та Шпитьки, але збільшення було незначне.

Переважно колективні звернення стосувалися: захисту прав неповнолітніх дітей – 203 або 76,6% від їх кількості, дотримання законності – 30 (11,3%), комунального господарства – 17 (6,4%).

Найчастіше колективні звернення надходили від мешканців м. Боярка - 36, що становить 13,6% від їх кількості, м. Вишневе – 34 або 12,9%, с. Софіївська Борщагівка – 25 або 9,4%.

Статистичні дані свідчать, що за звітний період кількість повторних звернень зменшилася на 83,4% порівняно з минулорічним показником (3 проти 18).

Загалом до райдержадміністрації протягом поточного року звернулося 9882 громадянина, якими порушено 6618 питань, що на 1628 або 32,7% більше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року.

На першому місці були питання соціального захисту – 4512 або 68,1% звернень (дев’ять місяців 2018 року – 2683 або 53,8%).

На другому місці – освіти, сім’ї, дітей – 710 або 10,8% (дев’ять місяців 2018 року – 595 або 12,0%).

На третьому місці – комунального та шляхового господарства – 521 або 7,9% звернень (дев’ять місяців 2018 року – 491 або 9,9%).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, забезпечення дотримання законності становили 5,2% (346), охорони здоров’я 2,3% (158).

Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року відбулося збільшення з таких  питань:

-         соціального захисту – на 68,2%;

-         охорони здоров’я – на 36,2%;

-         освіти, сім’я, діти – на 19,4%;

-         комунального господарства – на 6,1%.

Зменшилася така кількість питань: аграрної політики та земельних відносин – на 61,9%, екологія та природні ресурси – на 50,0%, праці та заробітної плати – на 37,5%, житлової політики – на 35,6%, забезпечення дотримання законності – на 18,2%.

За звітний період збільшилася кількість звернень від пільгової категорії громадян на 64,3%. Так, від них надійшло 3554 звернення, що становить 54,0% від загальної кількості. Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло 279 звернень, дітей війни – 391, ветеранів праці та пенсіонерів – 2165, інвалідів загального захворювання - 475, багатодітних сімей та одиноких матерів - 192, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих - 52.

Протягом звітного періоду всім громадянам (3005 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» - на суму 11465300 грн.

Із районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України за контрактом (за приписом Києво-Святошинського військкомату Київської області), виділено кошти 39 особам на суму 390000 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1305000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (100 дітей) - на суму 1000000 грн, 14 дітям з прийомних сімей (6 сімей) - на суму 70000 грн, 47 дітям з ДБСТ (10 будинків) - на суму 235000 грн.  

За дев’ять місяців поточного року управління, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року                № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2008 № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 109/2008».

         При Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області продовжує працювати постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яка за звітний період провела дев’ять засідань комісії, на яких розглянуто проблематичні питання.

         Протягом дев’яти місяців поточного року забезпечувалося щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснювалися перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом райдержадміністрації керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

За цей період проведено дев’ять днів контролю, а саме: у виконкомах Боярської (міської), Бобрицької, Білогородської, Гореницької,  Петропавлівсько-Борщагівської сільських радах, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації, службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації. 

         Згідно з затвердженим графіком проводяться перевірки щодо додержання законодавства про звернення громадян органами місцевого самоврядування.

         Всього перевірено роботу дев’яти органів місцевого самоврядування району, а саме: Чабанівської (селищної), Гатненської, Дмитрівської, Забірської, Личанської, Михайлівсько-Рубежівської, Софіївсько-Борщагівської, Ходосівської та Шпитьківської сільських радах.

За звітний період на виконання графіка особистого звітування про роботу зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації прозвітувалося 19 керівників органів місцевого самоврядування та вісім керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади, а саме: виконкоми Боярської та Вишневої міських рад, Чабанівської селищної ради, Бузівської, Бобрицької, Віто-Поштової, Горенської, Гатненської, Гореницької, Дмитрівської, Личанської, Лісниківської, Музичанської, Мироцької, Малютянської, Петропавлівсько-Борщагівської, Софіївсько-Борщагівської, Тарасівської та Шпитьківської сільських рад, управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів,  Києво-Святошинське об’єднане управління пенсійного Фонду України Київської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Керівництвом райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка здійснювалися виїзні особисті прийоми громадян в населені пункти району. За цей час проведено 37 виїзних прийомів, де прийнято 183 відвідувача.

Згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводили «прямі телефонні зв’язки» з населенням району. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 23 прямі телефонні лінії з населенням району, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 9.


Начальник відділу звернень громадян

Києво-Святошинської

райдержадміністрації Київської області                   Л. КОЗЛОВА