Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про звернення громадян, що надійшли до

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому кварталі 2019 року

Впродовж першого кварталу 2019 року на адресу райдержадміністрації надійшло 3147 звернень, з них: звернення, що надійшли поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації - 2153, електронних звернень – 105, через Урядову гарячу лінію – 769, з органів вищого рівня - 120.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 71,4% (2248) складають заяви та клопотання, 28,6% (898) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 1300 або 70,3% (перший квартал 2018 року - 1847 звернень).

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 3113 звернень, з них задоволено 1110 або 35,7%.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації протягом вказаного періоду отримано 44 заяви та скарги громадян (перший квартал 2018 року – 35).

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації прийнято 56 відвідувачів. Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися соціальної політики, земельних відносин, комунального та шляхового господарства.

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців             міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Горенка, Крюківщина та Михайлівка Рубежівка.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 120 звернень, що на 69 або 36,5% менше проти першого кварталу того року.

До Адміністрації Президента України надійшло 17 звернень проти 31 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України – 27 проти 52, Верховної Ради України – 5 проти 6, Генеральної прокуратури – 1 проти 2, Народних депутатів України – 9 проти 6, Київської облдержадміністрації – 61 проти 92 минулого року.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці с. Софіївська Борщагівка – 25, що становить 20,9% від їх кількості, м. Боярка – 17 (14,1%),   с. Крюківщина – 12 (10,0%), іногородніх громадян – 21 (17,5%).

Порівняно з першим кварталом минулого року кількість звернень до органів вищого рівня збільшилася з 8 населених пунктів району. Суттєво їх кількість зросла з с. Софіївська Борщагівка у 2,1 рази. Незначне збільшення відбулося по таких населених пунктах: Боярка, Бузова, Горенка, Дмитрівка, Михайлівка Рубежівка, Петропавлівська Борщагівка та Тарасівка.

Майже з половини населених пунктів (12) мешканці району не зверталися до органів вищого рівня, а саме: Віта Поштова, Гореничі, Забір’я, Княжичі, Лісники, Личанка, Малютянка, Мироцьке, Музичі, Петрушки, Ходосівка та Хотів (12).

За цей період з Урядової гарячої лінії надійшло на розгляд 769 звернень громадян, з них задоволено 164 або 21,3% (за такий же період 2018 року їх було 577). Таким чином, відбулося збільшення на 192 або 33,3% звернень.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась таких питань:

-         соціальної політики – 551 або 71,6% від їх кількості, з них 475 стосувалися призначення житлової субсидії;

-         забезпечення дотримання законності – 81 або 10,6%;

-         комунального та шляхового господарства – 61 або 8,0%;

-         охорони здоров’я – 41 або 5,3%;

-         житлової політики – 15 або 2,0%.

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м.  Вишневе (164), Боярка (133), с. Софіївської Борщагівки (66), смт Чабани (50), с. Тарасівки (27).

У розрізі населених пунктів району найбільша кількість звернень надійшла до райдержадміністрації від мешканців с. Софіївська Борщагівка – 2,8% від їх кількості населення, с. Горенка – 2,5%, міст Боярка, Вишневе та  с. Святопетрівське становили по 2,1%.

За цей час кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилася майже з усіх населених пунктів району (22), крім сіл Білогородка, Бобриця, Забір’я, Крюківщина, Малютянка та Хотів.

Порівняно до минулим роком їх кількість збільшилася з с. Ходосівка у 4,0 рази, с. Музичі у 2,8 рази, с. Горенка у 2,5 рази, с. Петрушки в 1,5 рази, м. Боярка та с. Софіївська Борщагівка в 1,1 рази.

Аналіз показує, що зменшилося надходження колективних звернень на 33,6%. За звітний період поточного року їх надійшло 81 проти 122 минулорічного показника. Питома вага колективних звернень до адміністрації становить 2,6% від загальної кількості листів.

Найчастіше колективні листи надходили від жителів міст Боярка та Вишневе, с. Софіївська Борщагівка.

Переважно колективні звернення стосувалися захисту прав неповнолітніх дітей (44 або 54,3%) та забезпечення дотримання законності (21 або 26,0%).

Загалом до райдержадміністрації звернулося 4411 громадян, які у своїх зверненнях порушили 3162 питання, що на 1295 або 69,4% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Більшість питань стосувалася соціального захисту – 2462 або 77,9% від загальної кількості (перший квартал 2018 року – 1101).

На другому місці були питання освіти, сім’ї, дітей – 235 або 7,5% (перший квартал 2018 року – 163).

На третьому – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 134 або 4,3% (перший квартал 2018 року – 118).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, комунального та шляхового господарства становили 3,9%, охорони здоров’я – 1,7%.

Порівняно з першим кварталом минулого року збільшилася кількість таких питань: соціальної політики та охорони здоров’я в 1,2 рази, освіти, сім’ї та дітей – на 44,2%, забезпечення дотримання законності – на 13,6%, житлової політики - на 7,7%.

Зменшилася кількість питань з аграрної політики та земельних відносин – на 73,1%, комунального та шляхового господарства – на 34,6%, транспорту та зв’язку – на 27,8%.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

- з питань комунального та шляхового господарства: м. Боярка, сіл Софіївська Борщагівка та Тарасівка;

- з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку: м. Вишневе, с. Петропавлівська Борщагівка та іногородніх громадян;

- з питань охорони здоров’я: м. Боярка та іногородніх громадян.

За звітний період кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян збільшилася на 95,4%. Так, від них отримано 1712 листів, що становить 54,4% від загальної кількості (перший квартал минулого року – 876).

Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій одержано 138 листів, дітей війни - 167, ветеранів праці та пенсіонерів – 1091, інвалідів загального захворювання – 209, багатодітних родин та одиноких матерів – 89, потерпілих та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 18.

Протягом звітного періоду всім громадянам (722 особи), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти з районної програми «Турбота» на суму 2577400,00 грн.

Із районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України за контрактом, виділено кошти 5 контрактникам на суму 50000,00 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 890000,00 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (65 дітей) - на суму 650000,00 грн, 12 дітям з прийомних сімей (5 сімей) та 36 дітям з ДБСТ (7 будинків) - на суму 240000,00 грн.

Начальник відділу звернень

громадян райдержадміністрації                                                 Л.П. Козлова