Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

08132, м. Вишневе, вул. Карла Маркса, 15

E-mail:kscsssdm@ukr.net

тел.: 8(044)5071910

(04598) 72822

моб.: (093)014-37-51

(067)841-58-64

Керівник центру – Мельниченко Оксана Миколаївна;

Регламент роботи: пон.-пт. 8.30 - 17.00. субота, неділя – вихідний.

 • Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, створений у 1997 році. Розміщений центр у м. Вишневе

 • Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із
  соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 • Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями обласної та районної державної адміністрацій, а також Положенням про центр.

 • Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні
  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у
  складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 • Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у
  складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 • Основними завданнями центру є:

- участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

- створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

- залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

 • Центр:

- проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю,
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення
потреб, планування та визначення методів допомоги, надання
соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального
супроводу;
- сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
шляхом:
- пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі та направлення їх на навчання;
- навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники
за направленням служб у справах дітей;
- соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку
сімейного типу;
- проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
- забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
- виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.

 • Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді;

здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;

залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 • Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

 • Соціальні послуги, які надає центр, розподіляються за видами:

психологічні послуги - надання консультацій з питань
психічного здоров'я та поліпшення взаємин із соціальним
оточенням, застосування психодіагностики, спрямованої
на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості,
з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,
надання методичних порад;
соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння
розвитку різнобічних інтересів і задоволення потреб осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах,
організація індивідуального навчального, виховного та
корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої,
технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення
до роботи різноманітних закладів, громадських організацій,
зацікавлених осіб;
соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання
виникненню та розвитку можливих психічних і фізичних розладів
особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я,
здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів,
працетерапія;
соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що реалізується у формі надання натуральної
чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових
компенсацій;
юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного
законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах,
сприяння застосуванню державного примусу і реалізації
юридичної відповідальності осіб, які чинять протиправні дії
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист
прав та інтересів особи тощо);
інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);
поширення просвітницьких та культурно-освітніх знань
(просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації
про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування
певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
(рекламно-пропагандистські послуги).Кожна людина по-своєму розуміє зміст поняття «соціальна робота».

Спробуємо розібратися в цьому питанні.

Соціальна робота - це галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримку і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді. Вона розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджати виникнення дисфункцій. А також це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення.

В нашій державі є багато організацій і установ, які надають соціальну допомогу. Серед них - Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який працює з 1997 року. Розміщений центр у м. Вишневе. Його діяльність спрямована на надання соціальної допомоги мешканцям Києво-Святошинського району – як дітям, молоді, так і дорослим.

Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє на підставі Положення, згідно з яким центр є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами нашої держави, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями обласної і районної державних адміністрацій.

Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основні завдання центру:

 • участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
 • створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
 • залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка і розвиток волонтерського руху.

Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми і молодими людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування і визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення, за необхідності, соціального супроводу. Центр сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання. Спеціалісти центру проводять у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій.

Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконуючи покладені на нього завдання, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з фізичними особами; надає допомогу громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив та проектів; залучає організації - благодійні, громадські, релігійні, суб’єкти господарювання, які проводять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді; здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами й організації роботи із засобами масової інформації; сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

Соціальні послуги, які надає центр, розподіляються за видами:

 • психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин із соціальним оточенням, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;
 • соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і задоволення потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 • соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих психічних і фізичних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
 • соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізується у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;
 • юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які чинять протиправні дії (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);
 • інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); поширення просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).

Всі соціальні послуги, які надає Києво-Святошинський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, надаються на безоплатній основі.

Звернення громадян поділяються за категоріями отримувачів послуг: діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; безпритульні або бездоглядні діти; діти, які зазнали жорстокого поводження або насилля; члени сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; члени сімей, які зазнали насилля; батьки-одинаки; одинокі матері; діти з багатодітних сімей; члени багатодітних сімей; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; випускники інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини; вагітні жінки; жінки з новонародженими дітьми; жінки, які народили дитину-інваліда; прийомні діти; вихованці дитячих будинків сімейного типу; батьки-вихователі; прийомні батьки; кандидати у батьки-вихователі або прийомні батьки; рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів; опікуни, усиновителі, піклувальники; діти під опікою; усиновлені діти; ВІЛ-інфіковані діти; батьки ВІЛ-інфікованих дітей чи особи, які їх заміняють; батьки дітей з невизначеним статусом (до 1,5 року); ВІЛ-інфікована молодь (18 - 35 років); батьки ВІЛ-інфікованої молоді чи особи, які їх заміняють; діти (до 18 років), члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані; молодь, члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані; ВІЛ-інфіковані вагітні жінки; діти з функціональними обмеженнями; молодь з функціональними обмеженнями; члени сімей, в яких є діти та молодь з функціональними обмеженнями; ін’єкційні споживачі наркотиків; члени сімей ін’єкційних споживачів наркотиків; діти (до 18 років) з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, котрі вживають алкоголь, та ін.); члени сімей, в яких виховуються діти з проблемами вживання психоактивних речовин; молодь з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, котрі вживають алкоголь, та ін.); члени сімей молодих осіб з проблемами вживання психоактивних речовин; неповнолітні (до 18 років) та молодь, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі; члени родин неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі; члени родин неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі; неповнолітні (до 18 років) та молодь, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; члени родин неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; студентська та учнівська молодь; члени професійних колективів (педагоги та ін.); батьки студентської та учнівської молоді; волонтери; військовослужбовці; молодь, яка призивається до Збройних сил України.

Щомісяця до Центру соціальних служб звертаються по допомогу та консультацію близько 100 осіб, і це тільки ті, хто прийшов сюди вперше. Під соціальним супроводом перебуває щомісяця до 50 сімей, яким щодня надається допомога працівниками центру. Здійснюється соціальний супровід 3 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей, та 2 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 9 дітей.

Підсумовуючи, зазначимо, що соціальна робота охоплює великий обсяг заходів, в яких задіяно багато соціальних працівників, котрі докладають значних зусиль для вирішення різних питань сім’ї або особи, що опинилася в складних життєвих обставинах.

Якщо ви маєте потребу в отриманні соціальної допомоги, звертайтеся до Києво-Святошинського районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді за телефонами : 7-28-22, 507-19-10, 093-014-37-51, 067-841-58-64 на E-mail:kscsssdm@ukr.net, або за адресою: м.Вишневе, вул.К.Маркса 15.

Матеріал підготувала

ГЕРУЛЯ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

головний спеціаліст відділу соціальної роботи

Києво-Святошинського районного центру

соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді